Sta ce pisati na novim diploamama?

Nacionalni okvir kvalifikacija jedan je od instrumenata kojim se uređuje pitanje kvalifikacija potrebnih tržištu rada.

Ima ga 130 zemalja u svetu, među kojima i zemlje članice Evropske unije, a u Srbiji se tek sada završava strategija koja će uskladiti tržište rada i obrazovni sistem.

U definisanje novih i redefinisanje starih kvalifikacija, prvi put su uključeni i poslodavci, a novi sistem ima osam nivoa kvalifikacija, od koji 6, 7. i 8. nivo pripadaju visokom obrazovanju, dok se prvih pet odnosi na stručno obrazovanje.

Nove diplome opisno će predstaviti, pored formalnog obrazovanja, i sva znanja koja smo stekli u procesu rada ili neformalnim obrazovanjem.

O tome zašto je važan nacionalni okvir kvalifikacija, za N1 je govorila Ljiljana Ubović iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Više vesti o ekonomiji gledajte u našoj emisiji InfoBiz, koja se emituje radnim danom u 18.10 h.

 Donatori/Donors


Partneri/Partners