NOVOSTI

Okrugli sto Nezaposlenost mladih – od želje do karijere

Koordinatorka NQFS projekta, Ljiljana Ubović, učestvovala je na okruglom stolu Medija centra kao uvodničarka na temu Nezaposlenost mladih - od želje do karijere Okrugli sto je održan 23. oktobra, a sagovornici su bili Dušan Korunoski, Ministarstvo privrede Slobodan Živanović, Ministarstvo poljoprivrede Nebojša Atanacković, Unija poslodavaca Srbije Vladimir Radovanović, Privredni forum mladih Ljiljana Ubović, Beogradski fond za političku

[...]
ODRŽANO JAVNO SLUŠANJE U PARLAMENTU POVODOM POČETKA RADA NA NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA

Obrazovanje mora da prati potrebe tržišta rada   14. oktobar, 2015. godine Beograd – Da bi Srbija bila uspešna u smanjenju dugoročne nezaposlenosti mladih ljudi najvažnije je što skorije uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija koji će omogućiti bolju komunikaciju između obrazovanja i tržišta rada, zaključeno je na uvodnom delu javnog slušanja u Narodnoj skupštini na temu  “Nacionalni okvir kvalifikacija – povezivanje

[...]
Javno slušanje u Narodnoj skupštini – “Nacionalni okvir kvalifikacija – povezivanje obrazovanja i tržišta rada u Srbiji”

U Beogradu će se 14. oktobra održati Javno slušanje u Skupštini na temu saradnje između sektora rada i obrazovanja, na poslovima koji se odnose na razvoj i primenu nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji. Javno slušanje zajednički su organizovali  Odbor za obrazovanje i Odbor za rad Narodne skupštine   Javno slušanje se održava u okviru projekta koji finansiraju EU kroz Erasmus+ programsku šemu, Erste banka i Tim za socijalno uključivanje

[...]
Održan drugi seminar Radne grupe za pripremu jedinstvenog okvira kvalifikacija

Održan drugi seminar Radne grupe za pripremu jedinstvenog okvira kvalifikacija Na Zlatiboru je od 23 - 26. septembra održan drugi seminar u okviru projekta, sa ciljem pružanja dalje podrške radu Radne grupe (Stručnog tima za izradu jedinstvenog okvira kvalifikacija). Ovo je bila prilika da Grupa nastavi sa radom na prvom nacrtu dokumenta koji je zaokružen u Šapcu, na prethodnom seminaru.   Stručnu i tehničku podršku u svom radu Grupa

[...]
Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Skupštini do kraja godine?

Na konferenciji održanoj 26. juna u Beogradu najavljeno je da rad na izradi jedinstvenog okvira kvalifikacija za Srbiju ulazi u svoju završnu fazu. Naime, predsedavajuća Stručnog tima za izradu NOK, Mirjana Bojanić iz Ministarstva prosvete, ukratko je obrazložila dinamiku daljeg rada na ovom važnom zadatku, i javnost upoznala sa narednim koracima i redosledom procedura.   Stručni tim za izradu NOK-a formiran je na osnovu javnog poziva

[...]
Održana nacionalna konferencija o pripremi integrisanog okvira kvalifikacija za Srbiju

U Srbiji je rad na Nacionalnom okviru kvalifikacija otpočeo još 2004! Od tada do danas je bilo više pokušaja da se ovaj posao pokrene i organizuje, sa većim ili manjim uspehom. U ovom trenutku, Stručni tim za razvoj integrisanog NOK-a radi na osnovu dva različita pred-nacrta, koja su u prethodnom periodu razvijana separatno, i pokrivaju srednje stručno obrazovanje sa jedne, i visoko obrazovanje sa druge strane. U Beogradu je 26. juna održana

[...]
Konferencija o integrisanom okviru kvalifikacija za Srbiju

U Beogradu se 26. juna održava konferencija pod nazivom Nacionalni okvir kvalifikacija[1] u Srbiji – uspostavljanje komunikacije između obrazovanja i tržišta rada koju zajednički organizuju Beogradski fond za političku izuzetnost i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.   Konferencija se održava u okviru projekta koji finansira EU kroz Erasmus+ programsku šemu a koji u partnerstvu sa BFPE sprovode najznačajnije

[...]
Održan seminar za Stručni tim za razvoja NOK-a u Srbiji

U okviru projekta “Ka boljoj zapošljivosti znanja – nacionalni okvir kvalifikacija kao zajednički jezik obrazovanja i rada (NQFS)” održan je 3-dnevni seminar za članove i članice Stručnog tima za izradu nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji. Seminar je održan od 7-9. juna 2015. u Šapcu. Stručni tim čine predstavnici različitih institucija/organizacija relevantnih za definisanje osnova sistema kvalifikacija u Srbiji. Ovaj tim

[...]


    Donatori/Donors


    Partneri/Partners